மலேசிய இந்தியத் தமிழகரகளின் அவல நிலை

100.00

மலேசியாவில் உள்ள இந்தியா தமிழ் சமூகம் குழப்பமான சூழலில் உள்ளது. மலேசியாவின் அதிவேகமான பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்த சமூகத்தினர் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களின் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு  சில மதிப்பு மிகுந்த ஆலோசனைகளை இந்நூல் இந்நூல் பரிந்துரை செய்துள்ளது

 

 

 

Author

Imprint

Kurukshethra Prakasan

Shopping Cart